Evrenlerin özellikleri


  • Diğer evrenler birleştirilmiştir. (OGameTR)